Parafia Werynia Parafia Werynia Parafia Weryniaa Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni
Ogłoszenia

2020-05-25

Intencje Mszalne

2020-05-24

Ogłoszenia Duszpasterskie - Uroczystość Wniebowstąpienia (24.05.2020r.)

2020-05-18

Intencje Mszalne

2020-05-17

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela VI Wielkanocna (17.05.2020r)
Copyright © 2020 by Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni.
Realizacja CodeGroup
Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni

Ogłoszenie

2014-11-04
Zapraszamy na IV konkurs Piosenki Religijnej w Weryni
Zapraszamy do udziału w IV konkursie Piosenki Religijnej Dekanatów Kolbuszowskich im. MM Kolbe pod hasłem Wierzę w Syna Bożego" - w dniu 23 listopada 2014r.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez:
Ks. Dziekana Kazimierza Osaka i ks. Dziekana Jana Pępka
Ks. Proboszcza Jarosława Depczyńskiego
Ks. Prałata Stanisława Wójcika

Współorganizatorami konkursu są:
Parafia p.w. Św. M.M. Kolbe w Weryni
Akcja Katolicka Działająca w Weryni
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Werynia
Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni
Szkoła Podstawowa w Weryni.

Program Konkursu w dniu
23 listopada 2014r.

14.00 - Msza św. w Kościele pw. Św. Maksymiliana M.K. w Weryni.
15:00 - Występy konkursowe.
16:30 Weryni- Ogłoszenie wyników przez Organizatorów.
Koncert laureatów.

Regulamin w załączeniu:
1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież śpiewające w scholach parafialnych, KSM i w zespołach muzycznych z terenu dekanatów kolbuszowskich.
2. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży postacią Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, zachęcenie do wspólnego śpiewania pieśni Maryjnych.
3. Przedmiotem konkursu jest jedna kategoria konkursowa - wykonanie 2 (dwóch) pieśni Maryjnych przez zespół.
4. Cały program muzyczny powinien zamykać się w sumie w czasie 10 minut.
5. Liczba uczestników w zespole jest dowolna.
6. Kryteria oceny:
- zgodność utworu z tematem konkursu,
- umiejętność twórczego wykonania pieśni,
- staranność ich wykonania,
- ogólny wyraz artystyczny,
- wyklucza się stosowanie półplaybacków.
7. Występy będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatorów.
Jury powołane prze organizatora przyzna 1, 2, i 3 miejsce.
Uwaga ! Decyzje komisji są ostateczne.
8. Zgłoszenia należy składać do dnia 16.11.2014r. na adres Parafia p.w. św. MM Kolbe, Werynia

UWAGA! Zespoły nie zgłoszone nie będą oceniane.
Organizatorzy NIE ZAPEWNIAJĄ instrumentów w miejscu koncertu.Ogłoszenie, 2014-11-04