Parafia Werynia Parafia Werynia Parafia Weryniaa Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni
Ogłoszenia

2020-06-01

Intencje Mszalne

2020-05-31

Ogłoszenia Duszpasterskie - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (31.05.2020r.)

2020-05-30

KOMUNIKAT DODATKOWY KURII - Zesłanie Ducha Świętego, 31.05.2020 r.

2020-05-24

Ogłoszenia Duszpasterskie - Uroczystość Wniebowstąpienia (24.05.2020r.)
Copyright © 2020 by Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni.
Realizacja CodeGroup
Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni

Ogłoszenie

2020-04-10
Wielki Tydzień - Wielki Piątek

Wielki Piątek - Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa


W centrum tego dnia powinien być Krzyż. Dzień postu ścisłego. Ograniczamy posiłki co do ilości i jakości - bez mięsa. Post i utrudnienia związane z epidemią ofiarujemy jako zadośćuczynienie za grzechy. Wszystkie czynności tego dnia możemy ofiarować jako modlitwę za chorych, konających i zmarłych w ostatnich dniach.


1. Liturgia Męki Pańskiej . Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media.


- Całujemy domowy krzyż wtedy gdy w liturgii zostanie odsłonięty


- Przyjmujemy duchowo Komunię świętą…


2. W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa


Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową”. (w tej godzinie Jezus ruszył z krzyżem na Golgotę)


- Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana.


O godzinie 15.00 – chwila śmierci Jezusa - Koronka do Bożego Miłosierdzia


Kto nie uczestniczył w transmisji Liturgii – wieczorem odczytuje opis Męki Jezusa według św. Jana rodziały 18 i 19. Z wiarą i wdzięcznością całuje krzyż Jezusa. - Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.


- Gorzkie Żale cz II-III


- Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości z pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 13,1-13) Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.


 Modlitwa


Jezu Chryste, w bolesnym doświadczeniu Twojej męki chcemy razem z Tobą iść drogą krzyżową i pokutować za nasze grzechy. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Skazujemy Cię często na śmierć w naszych decyzjach i postawach. Nie jesteśmy w stanie sami za nie zadośćuczynić, ale mamy dobrą wolę, aby naprawiać zło, które popełniliśmy i postanowić zmianę naszego postępowania. W każdym uderzeniu, wyszydzeniu i upadku ukrywa się jakiś nasz grzech. Żadna sekunda Twojej męki nie jest przypadkowa. Cierpisz nie tylko fizycznie, ale także duchowo za tych, którzy nie szanują Twojej Ofiary. Daj nam, Panie, kontemplować krzyż. Nie pozwól, abyśmy zwątpili i uciekli spod Niego na widok cierpienia i śmierci, która czyha w pobliżu. Niech będzie on dla nas znakiem miłości i zbawienia. Wielka była cena, jaką za nas zapłaciłeś, ale też wielka jest Twoja miłość do nas. Wpatrzeni w Ciebie i współcierpiący na Golgocie, odczuwamy także radość i pewność z otrzymanego zbawienia. Błogosławiona jest nasza wina, bo gładzi ją tak wielki Odkupiciel. Bądź za to uwielbiony, Jezu, na wieki wieków.
Ogłoszenie, 2020-04-10