Parafia Werynia Parafia Werynia Parafia Weryniaa Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni
Ogłoszenia

2020-09-28

Intencje Mszalne

2020-09-27

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela XXVI zwykła (27.09.2020r.)

2020-09-21

Intencje Mszalne

2020-09-20

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela XXV zwykła (20.09.2020r.)
Copyright © 2020 by Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni.
Realizacja CodeGroup
Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni

Galeria

Wyśpiewali cześć Maryi
Ponad dziewięćdziesięciu młodych wykonawców uczestniczyło (23.10.2011r.)
w I Dekanalnym konkursie im. M. M. Kolbe pod hasłem ,,Miłość jest twórcza" - Śpiewamy dla Najświętszej Marii Panny. Konkurs był dla parafii p.w. św. Maksymiliana w Weryni kolejnym wydarzeniem w świętowaniu Roku Maksymilianowskiego. Został objęty honorowym patronatem przez ks. Dziekana Kazimierza Osaka, ks. Proboszcza Jarosława Depczyńskiego i ks. Prałata Stanisława Wójcika.
Otwarcia konkursu i słowo wstępne do zebranych skierował ks. Dziekan dekanatu kolbuszowskiego Kazimierz Osak. Ks. Dzikan poświęcił różańce, które ofiarował wszystkim uczestnikom, by jak powiedział w każdej chwili można było po nie sięgnąć. Różaniec będzie liną, ubezpieczającą na drodze do Boga. Zauważył, że św. Maksymilian szerzył przez media kult Matki Najświętszej na cały świat. Szerzył go bo nie rozstawał się z różańcem.
Po nabożeństwie różańcowym i Mszy świętej rozpoczęło się konkursowe śpiewanie na cześć Maryi. Wszystkich zebranych przywitał ks. Proboszcz Jarosław Depczyński.
W konkursie wystąpiło 7 zespołów i 2 solistów, którzy wykonali po dwie pieśni Maryjne. Uczestnicy reprezentowali miejscowości i parafie: Kosowy, Niwiska, Kopcie, Cmolas, Przyłęk - parafia Ostrowy Tuszowskie i Werynia.
Wszyscy wykonawcy byli gorąco oklaskiwani przez licznie zgromadzonych słuchaczy. Całe rodziny podziwiały śpiew młodych wykonawców.
Patronat medialny nad konkursem objęły: Katolickie Radio Via, Polskie Radio Rzeszów, Radio Molas, Niedziela Rzeszowska, Korso Kolbuszowskie i Przegląd Kolbuszowski.
Uczestnicy byli oceniani przez jury w składzie: Irena Markowicz - przewodnicząca, red. Polskiego Radia Rzeszów, Czesław Łopata - nauczyciel, muzyk, Witold Cesarz- wicedyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni. Jury spośród opiekunów wyróżniła ks. Michała Łukasika z parafii Kopcie za inspirację i opiekę nad młodzieżą.
Po poczęstunku przygotowanym przez panie z zespołu Caritas nagrodzono wszystkich uczestników.
Organizatorzy składają wielkie podziękowania dla fundatorów nagród tj.: ks. Kazimierza Osaka, ks. Jarosława Depczyńskiego, Zarządowi Polskiego Radia Rzeszów, Niedzieli Rzeszowskiej i Katolickiemu Radiu Via.
Laureaci konkursu w kategorii zespołów:
I miejsce: Schola młodsza z parafii Werynia,
II miejsce: Schola z Przyłęka - parafia Ostrowy Tuszowskie,
III miejsce: Schola "Le Sotto Voce" z parafii Cmolas, Schola "Amicus" z parafii Kopcie
i Schola dziecięca z parafii Niwiska,
IV miejsce: Schola młodsza "Perełki Maryi" z parafii Kopcie i Schola z parafii Kosowy.
W kategorii solistów:
I miejsce: Sylwia Hanych z parafii Kosowy,
II miejsce: Patryk Tereszkiewicz z parafii Kopcie.
Dzieło wsparli:
- Parafialny Zespół Caritas w Weryni,
- Akcja Katolicka działająca przy Parafii M..M. Kolbe w Weryni,
- Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni .
- Szkoła Podstawowa im. Kap. Józefa Batorego w Weryni..
- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Werynia.

Fot. Katarzyna i Witold Cesarz