Parafia Werynia Parafia Werynia Parafia Weryniaa Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni
Ogłoszenia

2020-03-31

Wielki Tydzień w trudnym czasie - Niedziela Palmowa

2020-03-31

O spowiedzi - taki mały dekalog na czas epidemii.

2020-03-30

Intencje Mszalne

2020-03-29

Ogłoszenia Duszpasterskie - V Niedziela Wielkiego Postu (29.03.2020r)
Copyright © 2020 by Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni.
Realizacja CodeGroup
Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni

Aktualności

Wybierz rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
«  z 2 » 
 
Rok 2020

Dar specjalnych odpustów - dekret

PENITENCJARIA APOSTOLSKA - DEKRET
Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.
„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.
Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.
Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).
Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.
Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.
Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.
Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.
Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).
Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.
Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.
Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. Prał. Krzysztof Nykiel


1. W duchu jedności z papieżem Franciszkiem wszystkich prosimy o odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) o godz.12 w intencji ustania pandemii.

2. W dniu 27 marca (piątek) papież Franciszek po nabożeństwie odprawionym o godz. 18 udzieli nadzwyczajnego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”, z którym łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla tych, którzy będą uczestniczyć przez środki społecznego przekazu i będą w stanie łaski uświęcającej.

Komunia Duchowa

Co oznacza „komunia”?
Łacińskie „communio” znaczy tyle co „jedność” i taki właśnie jest cel sakramentalnej Komunii świętej, czyli przyjmowania Ciała i Krwi Jezusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina. Przystępując do niej, nie przyjmujemy „tabletki z krzyżykiem”, która ma zaradzić naszym mniej lub bardziej poważnym duchowym czy cielesnym bolączkom, ale jednoczymy się z Jezusem.

On mi się daje, ja Go przyjmuję. On trwa we mnie, ja w Nim. Jest we mnie, żyję Jego życiem – życiem Syna Bożego zjednoczonego z Ojcem w Duchu Świętym. Przyjmuję więc w siebie życie Trójcy Świętej, zostaję włączony w Jej życie. Taki jest sens i cel przyjmowania Komunii. Należałoby więc raczej mówić o wchodzeniu w Komunię, trwaniu w niej i życiu nią.

 Co to jest komunia duchowa?

Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem (czy może lepiej: wejście w takie zjednoczenie), jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że to zjednoczenie z Jezusem (a przez Niego z Ojcem w Duchu) jest nadrzędnym i ostatecznym celem naszego życia duchowego i wiary, to nie potrzeba już tłumaczyć, dlaczego święci mówili o komunii duchowej jako o „najbardziej korzystnej” (poza samą Eucharystią) praktyce religijnej

Msze święte w niedzielę podczas epidemii

W niedzielę podczas epidemii w kościele św. Maksymiliana w Weryni będą odprawiane Msze święte o godzinie: 8. 00; 10.00; 12.00 i 15.00.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

W związku z zagrożeniem koronawirusem biskup rzeszowski Jan Wątroba, stosownie do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, 13 marca br. udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszach świętych osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nam nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zakażeniem koronawirusem. Dyspensa obowiązuje do końca marca 2020 r. zarówno diecezjan, jak i tych, którzy przebywają na terenie diecezji rzeszowskiej. (http://www.diecezja.rzeszow.pl/2020/03/dyspensa-biskupa-rzeszowskiego/)

Pielgrzymka do Medjugorje w dniach 30.06 - 08.07.2020 r.

Pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze (zachęta, by przygotować się poprzez modlitwę i spowiedź:)
I. PROGRAM PIELGRZYMKI
1. 30.06.2020 wtorek. Zbiórka najpóźniej o 6.45 przy kościele Św. Maksymiliana w Weryni.
2. Wyjazd 7.00. Msza Św. o godz. 10.00 w Miejscu Piastowym (Sanktuarium św. Michała Archanioła)
3. Przejazd na nocleg w Ludbregu (miejsce Cudu Eucharystycznego) przez Słowację, Węgry (toaleta płatna 0,50 E) i Chorwację.
4. Od 01.07.2020r. (środa) do 07.07.2020r. (wtorek) pobyt w Medjugorje, zakwaterowanie w wiosce w pobliżu kościoła w pensjonacie. Do dyspozycji pielgrzymów aneks kuchenny, noclegi z pościelą, wyżywienie - dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja. Warto zabrać więcej suchego prowiantu ze sobą z Polski:)
5. Planowany jest jednodniowy pobyt nad Adriatykiem, Wodospad Kravica, Tihalina.
6. Wyjazd z Medjugorje rano 07.07.2020 (wtorek) po śniadaniu, przyjazd do Polski w nocy z wtorku na środę.
II. KOSZT PIELGRZYMKI 1400 zł i obejmuje:
1. Ubezpieczenie pielgrzymów od kosztów leczenia za granicą i NW, (w razie poważnych przewlekłych chorób zaleca się dodatkowo ubezpieczyć samodzielnie)
2. Siedem noclegów w pokojach dwu-trzy osobowych.
3. Wyżywienie dwa posiłki dziennie (7 śniadań i 7 obiadokolacji)
4. Przejazd autokarem marki zachodniej: lodówka, DVD, barek (herbata, kawa płatne), wc.
5. Opiekę duszpasterza i pilota, materiały informacyjne.
III. INFORMACJE PRAKTYCZNE
1. UBIÓR - należy zabrać ze sobą rzeczy wygodne. Strój odpowiedni do przebywania w miejscach świętych, bluzeczki z zakrytymi ramionami, długie spodnie, spódnice, wygodne buty- dostosowane również do chodzenia po górach, peleryna, parasol, rzeczy osobiste, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy.
2. WYŻYWIENIE - prowiant na drogę, własne lekarstwa, (elektrolity do uzupełnienia ze względu na upały).
3. WALUTA - Euro na drobne zakupy (zachęca się zabrać 100 – 150 Euro na własne potrzeby),
4. PAKOWANIE - mały bagaż podręczny do środka autobusu, pozostały bagaż do bagażników.
5.TŁUMACZENIE - nabożeństwo wieczorne będzie tłumaczone symultanicznie, dlatego należy zaopatrzyć się w radyjka ze słuchawkami do odbioru fal FM (92,7 FM) lub zabrać słuchawki do telefonów komórkowych.
6. Ważny dowód tożsamości
IV. POBYT W MEDZIUGORJU - Pielgrzymi mogą uczestniczyć w stałych punktach życia parafii w:
1. Codziennym międzynarodowym nabożeństwie rozpoczynającym się o godz.18.00 modlitwą różańcową. Nabożeństwo wieczorne obejmuje: trzy części Różańca św., Mszę św., poświęcenie dewocjonaliów, modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała,
2. Wspólne, grupowe, modlitewne wyjście na Podbrdo i Kriżevac,
3. Spotkaniach ze wspólnotami zawiązanymi w Medjugorje (np. Cenacolo, Wspólnota Błogosławieństw) z oo. Franciszkanami i widzącymi w miarę ich obecności w parafii,
4. Najważniejszym spotkaniu z Matką Bożą i Panem Jezusem w czasie przez siebie wybranym. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracyjnej codziennie od 14.00 - 18.00 i w wieczornej Adoracji we wtorki i w soboty od godz. 22.00 - 23.00. w czwartki po nabożeństwie wieczornym. W piątki adoracja krzyża po nabożeństwie wieczornym.

Kontakt i informacje: Joanna Pietrzyk 538 388 705
mail: biuro@renovis.org www.renovisbpt.pl pilot: Teresa Tasarz tel. kom.: 516 228 372

Dni skupienia przy relikwiach św. Jana Pawła II

Z racji 100 - lecia urodzin św. Jana Pawła II w parafiach, gdzie działa Akcja Katolicka odbywa się dzień skupienia przy relikwiach świętego. W naszej parafii takie czuwanie odbyło się 15 i 16 lutego br. W tych dniach uczestniczyli licznie parafianie a zwłaszcza członkowie organizacji działających na terenie parafii, młodzież i dzieci. Uroczyste powitanie relikwii odbyło się w sobotę na wieczornej Mszy świętej a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Jarosław Depczyński, proboszcz naszej parafii. Na zakończenie Eucharystii zostało udzielone błogosławieństwo relikwiami oraz ucałowanie relikwii przez wiernych uczestniczących w modlitwie. Później nastąpiło modlitewne czuwanie przy relikwiach, które prowadzili członkowie Akcji Katolickiej z Weryni. Odmówiony został m.in. różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Na zakończenie czuwania odśpiewano Apel Jasnogórski.
Drugim dniem czuwania przy relikwiach była niedziela. Parafianie mogli podczas wszystkich Mszy św. wysłuchać okolicznościowej homilii wygłoszonej przez ks. prałata Stanisława Wójcika oraz ucałować relikwie.