Parafia Werynia Parafia Werynia Parafia Weryniaa Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni
Ogłoszenia

2020-09-28

Intencje Mszalne

2020-09-27

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela XXVI zwykła (27.09.2020r.)

2020-09-21

Intencje Mszalne

2020-09-20

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela XXV zwykła (20.09.2020r.)
Copyright © 2020 by Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni.
Realizacja CodeGroup
Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni

Aktualności

Wybierz rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
«  z 2  »
 
Rok 2018

Przyjmijmy Jezusa!!!

Przyjmijmy Jezusa z prostotą pasterzy i zaufaniem mędrców.
On przychodzi w nasze życie tam gdzie Go najbardziej potrzebujemy.

"A czemuż mój Jezus tak ubogo leży?
Ani po królewsku ni w drogiej odzieży?
Znać dlatego, by grzesznika,
Czartowskiego niewolnika
Od piekła wybawił, przez ubóstwo zbawił.

Czemuż nie w pałacach rodzi się Dziecina,
wszak świat, niebo, ziemia Jego: jest dziedzina,
ale w stajence ubogiej,
na sianeczku w ten mróz srogi?:
W kamiennym żłóbeczku zimno Paniąteczku.

Czemu nie w bogatej pościeli królewskiej,
nie pod pawilonem leży Pan niebieski?
Pajęczyna pawilonem, aby każdy był zbawionym,
kochaj Go serdecznie, będziesz żył z Nim wiecznie.

25 lecie powstania Parafialnego Zespołu Caritas

W niedzielę 14 października 2018 r. przeżywaliśmy osiemnasty Dzień Papieski. W naszej parafii świętowaliśmy 25 lecie powstania Parafialnego Zespołu Caritas. O godzinie 15.00 rozważania różańcowe prowadził ks. dr Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, tajemnice odmawiały członkinie PZC a dzieci Szkolnego Koła Caritas jedną cząstkę odśpiewały.
Mszę św. dziękczynną koncelebrowaną sprawowali: ks. prałat Stanisław Słowik, dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej, ks. prałat Stanisław Wójcik, założyciel parafialnego Zespołu Caritas w Weryni, ks. proboszcz Jarosław Depczyński i ks. dr Piotr Potyrała.
Piękne Słowo Boże skierował do wolontariuszy ks. Piotr Potyrała. Członkinie PZC i SKC włączyły się w liturgię mszalną a młodsza schola parafialna wzbogaciła liturgią pięknym śpiewem. Dalsze uroczystości odbyły się w WDK. Zaproszeni goście wysłuchali pięknego montażu poetycko-muzycznego o chrześcijańskiej miłości w wykonaniu Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Weryni przygotowanego przez opiekunkę Kazimierę Warchoł.
Osoby i organizacje współdziałające z PZC i zasłużone dla dzieł miłosierdzia otrzymały pamiątkowe dyplomy. Sprawozdanie z działalności Zespołu Caritas złożyła przewodnicząca Weronika Sądej.

Jubileuszowy odpust ku czci św. Maksymiliana

40 odpust ku czci patrona parafii św. Maksymiliana był głównym wydarzeniem kilkudniowych uroczystości jubileuszowych. Uroczystej Eucharystii przewodniczył założyciel parafii ks. prałat Stanisław Wojcik. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Sławomir Zych.
Podczas procesji z darami został złożony dożynkowy wieniec będący symbolicznym podziękowaniem za plony i 40 lat istnienia parafii Werynia.
Jak co roku w procesji eucharystycznej uczestniczyli kapłani, liturgiczna służba ołtarza, dzieci I komunijne, chłopcy dzwoniący dzwoneczkami, dziewczynki sypiące kwiaty, feretrony, poczty sztandarowe, wieniec dożynkowy, OSP w Weryni oraz goście i licznie zgromadzeni parafianie. W czasie liturgii modlono się by Jezus Najwyższy Kapłan błogosławił wszystkim kapłanom, którzy pracują, pracowali i pochodzą z parafii Werynia. Zanoszono dziękczynienie Bogu za całą wspólnotę parafialną i wszelkie dobro z nią związane, proszono o błogosławieństwo dla żyjących a miłosierdzie dla zmarłych parafian.
Uroczystości kończył obrzęd ucałowania relikwii św. Maksymiliana, które są obecne w Weryni od 7 sierpnia 2011 r.

Uroczystości 40 LECIA PARAFII - ZAPROSZENIE

Ks. Proboszcz Jarosław Depczyński i Parafia p.w. św. Maksymiliana w Weryni
zaprasza do udziału w uroczystościach związanych z 40 LECIEM PARAFII P.W. ŚW. Maksymiliana w Weryni

Program:
SOBOTA 11.08.2018 R.
18.00 -MSZA ŚW. W KOŚCIELE ŚW. MAKSYMILIANA W WERYNI
18.45 -SPOTKANIE Z AUTORAMI KSIĄŻKI „STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW PARAFII I WSI”, ŚWIETLICA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WERYNI

NIEDZIELA 12.08.2018 R.
15.00 - MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE ŚW. MAKSYMILIANA W WERYNI
16.15. – KONCERT ORGANOWY W WYKONANIU DR. TOMASZA ZAJĄCA - ORGANOMISTRZA
SŁOWO WSTĘPNE – KS.DR ANDRZEJ WIDAK

WTOREK 14.08.2018 R.
11.00 - MSZA ŚW. ODPUSTOWA KU CZCI PATRONA ŚW. MAKSYMILIANA ORAZ DZIĘKCZYNNA ZA 40 -LAT ISTNIENIA PARAFII ORAZ ZA KAPŁANÓW I PARAFIAN
18.00 MSZA ŚW. Z KAZANIEM ODPUSTOWYM

Koncert organowy

Uświetnieniu Jubileuszu parafii służył koncert organowy, którego można było wysłuchać w niedzielę (12.08.2018 r.) po wieczornej Mszy św. Wykonanie i interpretacje wybranych utworów z okresu baroku i romantyzmu przedstawił dr Tomasz Zając. To jego drugi koncert w weryńskim kościele. Pierwszy wykonał w dniu poświęcenia organów przez bp. Kazimierza Górnego w dniu 15 listopada 2009 r.
Słowo wstępne wygłosił ks. dr Andrzej Widak. Przybliżył słuchaczom kompozytorów, ich wkład w rozwój muzyki europejskiej oraz tematykę utworów zagranych podczas koncertu. Były to utwory Josepha Renera, Jana Sebastiana Bacha i Dietricha Buxtehude.

Werynia Studia i materiały z dziejów parafii i wsi - promocja książki

Przypadająca w bieżącym (2018) roku rocznica powstania parafii, stała się okazją do ponownego spojrzenia na genezę i początki miejscowości oraz przybliżenia pierwszej wzmianki źródłowej o niej, ukazania społeczności wsi w XVII-XVIII w. Zwrócono również uwagę na instytucje życia religijnego: dom i ochronkę służebniczek starowiejskich, parafię podczas jej 40-letnich dziejów, a także ciekawy fenomen, jakim było niewątpliwie czasopismo parafialne „Maksymilian”. Dopełnieniem prezentowanych studiów jest okolicznościowy artykuł ukazujący funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. kpt. Józefa Batorego w Weryni przez 150 lat. Książka powstała pod redakcją ks. Sławomira Zycha. Autorami poszczególnych rozdziałów są: Krzysztof Haptaś, Ewa Kłeczek-Walicka, Wojciech Mroczka, Bartosz Walicki, ks. Wojciech Zygo, Grzegorz Zywer.