Parafia Werynia Parafia Werynia Parafia Weryniaa Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni
Ogłoszenia

2018-09-17

Intencje Mszalne

2018-09-16

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela XXIV zwykła (16.09.2018r)

2018-09-09

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela XXIII zwykła (09.09.2018r)

2018-09-02

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela XXII zwykła (02.09.2018r)
Copyright © 2018 by Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni.
Realizacja CodeGroup
Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni

Srebrny Jubileusz Księdza Jarosława Depczyńskiego

Aktualność, 2017-06-11
W uroczystość Najświętszej Trójcy swój Srebrny Jubileusz Kapłaństwa obchodził Ks. Jarosław Depczyński, proboszcz naszej parafii. Podczas uroczystej sumy zgromadzeni kapłani i wierni, dziękując Bogu za dar Kapłaństwa polecali w modlitwie Drogiego Jubilata. Swój jubileusz kapłaństwa obchodził również nasz rodak - ks. Józef Opaliński. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dziekan Kazimierz Osak, w której wskazał jak wielkim DAREM jest KAPŁAŃSTWO.
"O jakże kapłan jest wielki! Gdyby pojął siebie, umarłby. Bóg jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na jego głos Nasz Pan zstępuje z nieba i zawiera się w małej hostii". (Św. Jan Maria Vianney ).
Jubileusz ks. Jarosława wpisuje się również w Jubileusz 25 lecia Diecezji Rzeszowskiej.

"Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znów kapłan. Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie." (Św. Jan Maria Vianney) 


 "Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości. Bez księdza śmierć i męka Naszego Pana nie służyłaby do niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia. Na co zdałby się dom pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, kto otworzyłby nam doń drzwi? Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich: to on otwiera bramę: on jest ekonomem dobrego Boga; zarządcą Jego dobór. Zostawicie parafię na dwadzieścia lat bez księdza, zagnieżdżą się w niej bestie. Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla was."  (Św. Jan Maria Vianney )
Powiązana galeria: Srebrny Jubileusz Księdza Jarosława Depczyńskiego