Parafia Werynia Parafia Werynia Parafia Weryniaa Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni
Ogłoszenia

2018-07-16

Intencje Mszalne

2018-07-15

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela XV zwykła (15.07.2018r)

2018-07-08

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela XIV zwykła (08.07.2018r)

2018-07-01

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela XIII zwykła (01.07.2018r)
Copyright © 2018 by Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni.
Realizacja CodeGroup
Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni

Aktualności

Wybierz rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
«  z 5  »
 
Rok 2017

POMAGAM- POŻAR

Prosimy o pomoc dla rodziny z Weryni poszkodowanej w pożarze 6 października br. Przede wszystkim potrzebna jest pomoc finansowa, dlatego prosimy o wpłaty na konto.

Numer konta:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana w Weryni

96 9180 0008 2001 0003 0153 0001

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

Dokonaj wpłaty na konto z dopiskiem: pomagam - pożar

Deklaracje o pomocy materialnej lub innej przyjmowane są pod numerami koordynatorów:

Julian 605 375 999, Lucyna 665807866

Dożynki Diecezjalne 2017

W dniu 27 sierpnia 2017 roku w Parku Papieskim przy Katedrze w Rzeszowie odbyły się dożynki diecezjalne. Wzięła w nich także udział delegacja z naszej parafii. Do Rzeszowa przyjechało w sumie 83 delegacje z wieńcami dożynkowymi z terenów całej naszej diecezji. Mszy Świętej przewodniczył i homilię do zgromadzonych wygłosił Biskup Jan Wątroba. W koncelebrze brało udział jeszcze 21 innych kapłanów. Przed Eucharystią zaprezentowany był program słowno – muzyczny przygotowany przez dekanat Jasło – zachód.
Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali zboże na tegoroczny wieniec, tym którzy go przygotowali oraz uczestnikom delegacji do Rzeszowa, a księdzu Proboszczowi za wsparcie.

JUBILEUSZ 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W GIETRZWAŁDZIE

i 50. ROCZNICY KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ KORONAMI PAPIESKIMI
W roku jubileuszu tych cudownych wydarzeń 22 i 23 sierpnia br. czterdziesto pięcioosobowa grupa wraz z ks. Proboszczem Jarosławem Depczyńskim i ks. Prałatem Stanisławem Wójcikiem uczestniczyła w dwudniowej pielgrzymce do Gietrzwałdu, gdzie 140 lat temu Matka Boża objawiła się dwóm dziewczynkom Barbarze Samulowskiej i Justynie Szafryńskiej, miała przemówić do nich po polsku i polecić odmawianie modlitwy różańcowej. Objawienia w Gietrzwałdzie były początkiem przebudzenia świadomości narodowej miejscowych Warmiaków . Zostały jako jedyne w Polsce uznane przez kościół katolicki. Pielgrzymi odwiedzili też klasztor w Stoczku gdzie więziony był prymasa Polski Stefan Wyszyński , oraz zabytkowy zamek biskupów warmińskich, który za dużą wartość artystyczną i historyczną w skali światowej, uznany został za pomnik historii. Wysłuchali pięknego koncertu wykonanego na organach z ruchomymi figurami w Sanktuarium w Świętej Lipce. Modlili się przed cudownym słynącym łaskami obrazem. Legenda głosi, że Matka Boska ze Świętej Lipki pomaga ludziom cierpiącym i uzdrawia chorych. Byli też na polach gdzie rozegrała się historyczna Bitwy pod Grunwaldem, gdzie co roku w rocznicę przyjeżdżają tysiące gości z całego kraju i z zagranicy. Pielgrzymom sprzyjała słoneczna, zmienna sierpniowa pogoda.
tekst: Lucyna Kwaśnik

Tobie Matko Boża Częstochowska

ROK JUBILEUSZOWY 300-LECIA KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Tobie Matko Boża Częstochowska zawierzam swoje kapłaństwo i Tobie dziękuje za moje życie i powołanie… mówił na Jasnej Górze ks. Prałat Stanisława Wójcik, który w 80-siątą rocznicę swoich urodzin odprawił uroczystą Mszę św. i wygłosił kazanie w Kaplicy Cudownego Obrazu w Częstochowej. Towarzyszący mu w modlitwie pielgrzymi również dziękowali za piękną posługę kapłańską ks. Stanisława. Pięćdziesiąt osób uczestniczących 20 lipca br. w parafialnej pielgrzymce modliło się również w intencjach osobistych przywiezionych w swoich sercach. Dzięki ks. Proboszczowi Jarosławowi Depczyńskiemu pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. w bezpośredniej bliskości Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zwiedzili też Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach i modlili się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
tekst: Lucyna Kwaśnik

Srebrny Jubileusz Księdza Jarosława Depczyńskiego

W uroczystość Najświętszej Trójcy swój Srebrny Jubileusz Kapłaństwa obchodził Ks. Jarosław Depczyński, proboszcz naszej parafii. Podczas uroczystej sumy zgromadzeni kapłani i wierni, dziękując Bogu za dar Kapłaństwa polecali w modlitwie Drogiego Jubilata. Swój jubileusz kapłaństwa obchodził również nasz rodak - ks. Józef Opaliński. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dziekan Kazimierz Osak, w której wskazał jak wielkim DAREM jest KAPŁAŃSTWO.
"O jakże kapłan jest wielki! Gdyby pojął siebie, umarłby. Bóg jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na jego głos Nasz Pan zstępuje z nieba i zawiera się w małej hostii". (Św. Jan Maria Vianney ).
Jubileusz ks. Jarosława wpisuje się również w Jubileusz 25 lecia Diecezji Rzeszowskiej.

Odznaczenia BENE MERENTI

Z racji Jubileuszu 25 lecia Diecezji Rzeszowskiej, Biskup Jan Wątroba nadał Odznaczenie Bene Merenti przedstawicielom naszej parafii. Odznaczenie i i medale wręczył podczas uroczystej sumy ks. dziekan Kazimierz Osak i ks. proboszcz Jarosław Depczyński.
Otrzymali je:
Julian Dragan
Urszula i Jacek Rząsa
Sylwia i Grzegorz Starzec
Nagrodzony dziękujemy i gratulujemy!

Diecezjalne odznaczenie „Bene merenti" jest przyznawane w diecezji rzeszowskiej wiernym, osobom duchownym i świeckim, które w szczególny sposób zasłużyły się w apostolskim życiu kościoła diecezjalnego, zwłaszcza w dziedzinie kultury chrześcijańskiej oraz działalności charytatywnej i społecznej na fundamencie katolickiej nauki społecznej.