Parafia Werynia Parafia Werynia Parafia Weryniaa Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni
Ogłoszenia

2017-12-12

REKOLEKCJE ADWENTOWE (15.12 - 17. 12. 2017 r.)

2017-12-11

Intencje Mszalne

2017-12-10

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela II Adwentu (10.12.2017r)

2017-12-03

Ogłoszenia Duszpasterskie - Niedziela I Adwentu (03.12.2017r)
Copyright © 2017 by Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni.
Realizacja CodeGroup
Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w WeryniParafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni

Aktualności

Wybierz rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017
«  z 4  »
 
Rok 2017

Srebrny Jubileusz Księdza Jarosława Depczyńskiego

W uroczystość Najświętszej Trójcy swój Srebrny Jubileusz Kapłaństwa obchodził Ks. Jarosław Depczyński, proboszcz naszej parafii. Podczas uroczystej sumy zgromadzeni kapłani i wierni, dziękując Bogu za dar Kapłaństwa polecali w modlitwie Drogiego Jubilata. Swój jubileusz kapłaństwa obchodził również nasz rodak - ks. Józef Opaliński. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dziekan Kazimierz Osak, w której wskazał jak wielkim DAREM jest KAPŁAŃSTWO.
"O jakże kapłan jest wielki! Gdyby pojął siebie, umarłby. Bóg jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na jego głos Nasz Pan zstępuje z nieba i zawiera się w małej hostii". (Św. Jan Maria Vianney ).
Jubileusz ks. Jarosława wpisuje się również w Jubileusz 25 lecia Diecezji Rzeszowskiej.

Odznaczenia BENE MERENTI

Z racji Jubileuszu 25 lecia Diecezji Rzeszowskiej, Biskup Jan Wątroba nadał Odznaczenie Bene Merenti przedstawicielom naszej parafii. Odznaczenie i i medale wręczył podczas uroczystej sumy ks. dziekan Kazimierz Osak i ks. proboszcz Jarosław Depczyński.
Otrzymali je:
Julian Dragan
Urszula i Jacek Rząsa
Sylwia i Grzegorz Starzec
Nagrodzony dziękujemy i gratulujemy!

Diecezjalne odznaczenie „Bene merenti" jest przyznawane w diecezji rzeszowskiej wiernym, osobom duchownym i świeckim, które w szczególny sposób zasłużyły się w apostolskim życiu kościoła diecezjalnego, zwłaszcza w dziedzinie kultury chrześcijańskiej oraz działalności charytatywnej i społecznej na fundamencie katolickiej nauki społecznej.

CZY WIERZYSZ, że MOGĘ TO UCZYNIĆ?

Niedziela Miłosierdzia była okazją do wysłuchania świadectwa rodziny, która doświadczyła Bożej Miłości. Ewelina i Krzysztof Przypek wspólnie ze swoimi córkami gościli w naszej parafii i po każdej Mszy św. dawali świadectwo obecności Boga w ich życiu. Bóg interweniował i nie pozostał głuchy na wołanie "WIELU" osób, którzy modlili się o uzdrowienie dla ich córki. Ta zachorowała na bardzo rzadką chorobę. Lekarze nie dawali dziecku żadnych szans. Jednak stał się cud. Dziewczynka, została uzdrowiona a po chorobie nie zostały żadne ślady. Dziewczynka była wspólnie z rodzicami i swoją młodszą siostrą obecna wśród nas.
Pani Ewelina zachęcała do odmawiania Nowenny Pompejańskiej zwanej nowenną nie do odparcia, ponieważ Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto odmówi przez 54 dni różaniec modląc się o konkretną łaskę, ten ją otrzyma.Cała nowenna pompejańska dzieli się na dwie części po 27 dni. Nazywamy je częścią błagalną i dziękczynną. Przez każdy dzień nowenny odmawiamy różaniec (15 dziesiątek) z dodatkową modlitwą.
Jeśli potrzebujesz pomocy – módl się tą nowenną! Zaproś do tej modlitwy innych! Podziel się otrzymanymi łaskami!
CZY WIERZYSZ, że MOGĘ TO UCZYNIĆ? (Mt 9, 28)

Przyjmijmy łaskę zmartwychwstania Chrystusa!

"Z jakże wielką radością głoszę wam: Chrystus zmartwychwstał! Chciałbym, aby ta wieść dotarła do każdego domu, każdej rodziny, zwłaszcza tam, gdzie jest najwięcej cierpienia, do szpitali, do więzień… . (…)
Chciałbym przede wszystkim, aby dotarła ona do wszystkich serc, bo tam Bóg pragnie zasiać tę Dobrą Nowinę: Jezus zmartwychwstał, jest nadzieja dla Ciebie, nie jesteś już pod panowaniem grzechu, zła! Zwyciężyła miłość, zwyciężyło miłosierdzie! (…)
Oto czym jest Zmartwychwstanie Pańskie: jest wyjściem, przejściem człowieka z niewoli grzechu, zła, do wolności miłości i dobra. Ponieważ Bóg jest życiem, jedynie życiem, a jego chwałą jest żywy człowiek (por. św. Ireneusz, Adversus haereses, 4, 20, 5-7). (…)
Chrystus umarł i zmartwychwstał, raz na zawsze i dla wszystkich, lecz moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra musi dokonywać się zawsze, w konkretnych przestrzeniach naszego istnienia, w naszym codziennym życiu. Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości do Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym Stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia, może przywrócić życie wysuszonym kościom (por. Ez 37, 1-14).

Tak więc kieruję do wszystkich zachętę: przyjmijmy łaskę zmartwychwstania Chrystusa! Pozwólmy się odnowić przez miłosierdzie Boga, pozwólmy, aby Jezus nas kochał, niech moc Jego miłości przekształci także nasze życie. Stańmy się narzędziami tego miłosierdzia, kanałami, przez które Bóg może nawadniać ziemię, strzec całego stworzenia i sprawić, aby rozkwitła sprawiedliwość i pokój.
Fragmenty Orędzia "URBI ET ORBI" Ojca Świętego Franciszka

Wielka Sobota 2017

Wielka Sobota jest dniem ciszy żałobnej i adoracji Chrystusa złożonego w grobie. W tym dniu również święcimy pokarmy. Po zachodzie słońca wierni zgromadzili się w świątyni na liturgii Wigilii Paschalnej. Część pierwsza to liturgia światła, poświęcenie ognia i przygotowanie paschału. Następnie następuje liturgia Słowa, po której następuje liturgia chrzcielna. Ostatnią częścią Wigilii Paschalnej jest liturgia Eucharystii.

Podczas liturgii wyśpiewany był Exsultet, który wychwala wspaniałość Bożego dzieła odkupienia świata - od grzechu Adama aż do zbawienia, które dokonało się w Chrystusie:
Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.
Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!
Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza!
Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.

Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Celebrans śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". Po liturgii Krzyż jest adorowany przez zgromadzonych wiernych.